اینجا محل تبلیغات شماست.

اطلاع رسانی

Joomla2 5 1 1

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 2.5.11 منتشر شد. در این نسخه مشکل امنیتی خاصی پیدا و رفع نشده است ولی چند مشکل گزارش شده در این نسخه جوملا رفع شده است. روند بروزرسانی به این نسخه بسیار آسان و قابل بروزرسانی از طریق بخش مدیریت سایت یا نصب بسته بروزرسانی است.

Joomla 3 1 0

پروژه جوملا، جوملا 3.1.0 پایدار را با خوش حالی منتشر می کند. جوملا 3 آخرین نسخه عمده جوملاست که مرحله دوم انتشار آن همراه با انتشار جوملا 3.1 است. ارتقا از جوملا 3.0 به 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود و مهاجرت محصوب نمی شود. این نسخه برای سایت های جدید توصیه می شود.

Joomla2 5 1 0

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 2.5.10 منتشر شد. این نسخه یک نسخه امنیتی است که در آن چندین باگ امنیتی رفع شده است. روند بروزرسانی به این نسخه بسیار آسان و قابل بروزرسانی از طریق بخش مدیریت سایت یا نصب بسته بروزرسانی است.

Joomla31beta5

پروژه جوملا! با خوشنودی جوملا نسخه 3.1 بتا 5 را منتشر می کند. نسخه نهایی جوملا 3.1، 24 آوریل 2013 معادل چهارشنبه، 04 اردیبهشت 92 منتشر خواهد شد. جوملا 3 آخرین عرضه مدیریت محتوای جوملاست و بروزرسانی به جوملا 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود اما باید توجه داشته باشید که این نسخه دارای پشتیبانی کوتاه مدت است و جوملا 3.1 نسخه بتا 5 که هم اکنون منتشر می شود تنها برای تست و رفع نقایص و مشکلات آن است!

Joomla31beta4

پروژه جوملا! جوملا نسخه 3.1 بتا 4 را منتشر می کند. نسخه نهایی جوملا 3.1، 24 آوریل 2013 (چهارشنبه، 04 اردیبهشت 92) منتشر خواهد شد. جوملا 3 آخرین عرضه مدیریت محتوای جوملاست و بروزرسانی به جوملا 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود اما باید توجه داشته باشید که این نسخه دارای پشتیبانی کوتاه مدت است و جوملا 3.1 نسخه بتا 4 که هم اکنون منتشر می شود تنها برای تست و رفع نقایص و مشکلات آن است!