اینجا محل تبلیغات شماست.

اطلاع رسانی

Joomla31beta3

پروژه جوملا! با خوشحالی جوملا نسخه 3.1 بتا 3 را منتشر می کند. قبل از انتشار این نسخه، قرار بود که در 25 مارس جوملا 3.1 نسخه نهایی منتشر شود اما به دلایلی چند روز عقب افتاد و به 15 آوریل 2013 (دو شنبه، 26 فروردین 92) موکول شد البته این تاریخ هم تاریخ دقیقی نیست و شاید چند روز برای تست بیشتر عقب انداخته شود! جوملا 3 آخرین عرضه مدیریت محتوای جوملاست و بروزرسانی به جوملا 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود اما باید توجه داشته باشید که این نسخه دارای پشتیبانی کوتاه مدت است و جوملا 3.1 نسخه بتا3 که هم اکنون منتشر می شود تنها برای تست و رفع نقایص و مشکلات آن است!

Joomla31beta2

پروژه جوملا! با خوشحالی جوملا 3.1 بتا 2 را به منظور استفاده و بررسی و آزمایش توسعه دهنگان جوملا و نه استفاده در وب سایت ها منتشر می کند. انتشار نسخه نهایی جوملا 3.1 در 25 مارس 2012 (دوشنبه 5 فروردین 1392) برنامه ریزی شده است. جوملا 3 آخرین عرضه مدیریت محتوای جوملاست و بروزرسانی به جوملا 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود اما باید توجه داشته باشید که این نسخه دارای پشتیبانی کوتاه مدت است و جوملا 3.1 نسخه بتا 2 که هم اکنون منتشر می شود تنها برای تست و رفع نقایص و مشکلات آن است!

Joomla31

پروژه جوملا! با خوشحالی بسیار جوملا 3.1 بتا 1 را به منظور استفاده توسعه دهنگان جوملا و نه استفاده در وب سایت ها منتشر می کند. انتشار نسخه نهایی جوملا 3.1 در 25 مارس 2012 (دوشنبه 5 فروردین 1392) برنامه ریزی شده است. جوملا 3 آخرین عرضه مدیریت محتوای جوملاست و بروزرسانی به جوملا 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود اما باید توجه داشته باشید که این نسخه دارای پشتیبانی کوتاه مدت است و جوملا 3.1 نسخه بتا1 که هم اکنون منتشر می شود تنها برای تست و رفع نقایص و مشکلات آن است!

Joomla30

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 3.0.3 منتشر شد. این یک نسخه امنیتی هست و به همین خاطر این خبر منتشر می شود تا کاربران جوملا هرچه سریع تر به این نسخه بروزرسانی کنند. بروزرسانی آسان و مثل نسخه قبل است. جوملا 3.0.3 فارسی جومیران بزودی منتشر خواهد شد.

Joomla25

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 2.5.9 منتشر شد. با توجه به اینکه این یک نسخه امنیتی است، به کاربران جوملا توصیه می کنیم که سریعا به جوملا 2.5.9 بروزرسانی کنند. عمل بروزرسانی بسیار ساده و مثل نسخه های قبل است. بسته جوملا 2.5.9 فارسی جومیران و بسته بروزرسانی به جوملا 2.5.9 فارسی جومیران بزودی منتشر خواهد شد.